1. Wydawcą newslettera jest firma PHU DAKO Daniel Koza z siedzibą w Czarnej Wsi, ul. Słoneczna 25, 42-133 Węglowice.
 2. Newsletter jest wysyłany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres użytkownika, w sposób cykliczny i bezterminowo w formie listu elektronicznego zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz. 1204).
 3. Newsletter ma charakter bezpłatny i jest dostępny dla każdego użytkownika poczty email, który zarejestruje się na niniejszej stronie.
 4. Newsletter  zawiera informacje o nowościach oraz promocjach w ofercie firmy.
 5. Zamówienie i potwierdzenie chęci subskrypcji newslettera przez użytkownika następuje poprzez dokonanie czynności rejestracyjnych, polegających na:
  • wprowadzeniu swojego adresu e-mail w module Newsletter na stronie internetowej www.dako.net.pl,
  • zaakceptowaniu treści niniejszego regulaminu,
  • kliknięciu w przycisk Zamawiam w module Newsletter na stronie internetowej www.dako.net.pl.
 6. Po wykonaniu tych czynności użytkownik staje się subskrybentem newslettera.
 7. Rezygnacja subskrybenta z usługi newslettera następuje poprzez kliknięcie w przycisk Rezygnuję w module Newsletter na stronie głównej www.dako.net.pl.
 8. Dane osobowe podane przez subskrybenta dla celów subskrypcji newslettera nie będą publikowane na stronach serwisu ani też ujawniane osobom trzecim.
 9. PHU DAKO zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu świadczenia usługi newsletter. W przypadku dokonania zmiany regulaminu PHU DAKO poinformuje o tym fakcie subskrybentów e-mailem.
 10. PHU DAKO ma prawo do usunięcia adresu e-mail dowolnego subskrybenta z listy użytkowników bez podania przyczyny.